TRANG CHỦ

https://thelawyer.vn/ là một trang được sáng lập bởi nhóm luật sư trực thuộc đoàn luật sư Hà Nội. Các Luật sư đồng sáng lập hầu hết đều là các luật sư có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết với nghề. Chúng tôi là những Luật sư thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật chuyên ngành như Luật sư tư vấn, Luật sư tham gia tranh tụng…

Đây cũng là trang tư vẫn hỗ trợ pháp lý thường xuyên và chính thức cung cấp các dịch vụ luật sư cho tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 

 

          DỊCH VỤ LUẬT SƯ KHÁC