Nhu cầu tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty TNHH tại Hà Nội là tương đối cao. Bởi vì, thành lập công ty nói chung và thành lập công ty TNHH nói riêng tại Hà Nội trong những năm gần đây là rất lớn. Điều này được thể hiện qua