Giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty với chi phí 0 đồng

"<yoastmark

Giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty là chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp. Điều này được thực hiện do ý muốn chủ quan của những người thành lập hoặc đồng thành lập doanh nghiệp đó. Giải thể doanh nghiệp/ Giải thể công ty cũng có thể bắt buộc thực hiện trong một số trường hợp pháp luật quy định.

Nếu như thành lập doanh nghiệp được xem như thủ tục “khai sinh” cho doanh nghiệp thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty là thủ tục “khai tử” cho doanh nghiệp. Nó sẽ chấp dứt hoàn toàn sự tồn tại của doanh nghiệp.

Khi quyết định thực hiện hay buộc phải thực hiện giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty thì thông thường các doanh nghiệp thường mong muốn làm sao thực hiện thủ tục một cách đơn giản nhất, nhanh chóng và thuận lợi nhất để sớm làm xong thủ tục và tối ưu hóa chi phí giải thể.

Tổng đài tư vấn giải thể doanh nghiệp
Tổng đài tư vấn giải thể doanh nghiệp

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ CÔNG TY

Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của HĐTV, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP;
 •  Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ CÔNG TY

Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

"Điều

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP/ GIẢI THỂ CÔNG TY

 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Tổ chức thanh lý tài sản
 • Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP /GIẢI THỂ CÔNG TY

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty bao gồm giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Liên hệ Luật sư để được tư vấn thủ tục miễn phí 19006593

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *