19006593

Thành lập Chi Nhánh công ty. Hồ sơ. Trình tự thực hiện.

Thành lập Chi Nhánh công ty. Hồ sơ. Trình tự thực hiện.

Thành lập chi nhánh công ty đang là hình thức mở rộng kinh doanh phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp. Trước nhu cầu mở rộng thị trường sản xuất, kinh doanh, việc mở chi nhánh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường, nhận ủy quyền

Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Giải thể doanh nghiệp / Giải thể công ty là chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp. Điều này được thực hiện do ý muốn chủ quan của những người thành lập hoặc đồng thành lập doanh nghiệp đó. Giải thể doanh nghiệp/ Giải thể công ty cũng có thể bắt

Call Now